بسم الله الرحمن الرحيم

Beste Gemeenschap

Assalamu alaykum wa rahamtu Allah wa barakatuhu!

Zoals u kunt zien, in de video hierboven, zijn wij gestart met een inzameling campagne voor het project Islamitische begraafplaats in Almere.

De realisatie van de begraafplaats is een samenwerking tussen Moskee Omar Ibn Al Khattab – Almere Buiten en Moskee Abou Bakr Assadik – Almere Stad onder de paraplu van samenwerkingsverband Moskeegenootschap Almere (MGA).

Dit project is een symbool van de eenheid en saamhorigheid binnen onze gemeenschap.

We zijn op zoek naar donaties om de aankoop van grond en de aanleg van de begraafplaats te kunnen dekken. Elke donatie is van harte welkom.

Doneer en help mee!

Doneren kan via onderstaande knop

Doneer en steun onze moskee met jouw Sadaqa!

Via onderstaande knop kunt u een donatie plaatsen voor de moskee of voor een huidige project waar de moskee uw steun bij nodig heeft.

Dank u wel!

Welkom op de website van Moskee Omar Ibn Al Khattab

Wij zijn verheugd dat u ons online bezoekt en we hopen dat u hier veel informatie en inspiratie zult vinden. Onze moskee is een plaats van aanbidding en gemeenschap voor moslims van alle leeftijden en achtergronden. We verwelkomen iedereen die geïnteresseerd is in het leren over de islam en onze gemeenschap.

Onze moskee biedt een scala aan diensten en activiteiten voor onze gemeenschap. Naast de vijf dagelijkse gebeden bieden wij ook Jumu’ah-gebeden op vrijdagmiddag en Taraweeh-gebeden tijdens de heilige maand Ramadan. Onze moskee organiseert ook educatieve programma’s voor kinderen en volwassenen, evenals sociaal-culturele evenementen voor de hele gemeenschap.

Wij willen onze bezoekers graag uitnodigen om deel te nemen aan onze activiteiten en evenementen en ons te helpen onze gemeenschap te versterken. U kunt meer te weten komen over onze activiteiten en diensten door onze website te verkennen en ons te volgen op onze sociale media-kanalen.

Als u vragen heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. We zijn altijd blij om van u te horen en u te helpen op welke manier dan ook.

We hopen u binnenkort persoonlijk te mogen verwelkomen in onze moskee.

Onze Visie & Kernwaarde

Wij willen een moskee voor iedereen, waar iedereen – zonder vooroordelen of oordelen- in zijn eigen waarde wordt gelaten. Onze achterban is onze niet-materiele kapitaal, deze kapitaal bruist van energie, capaciteiten en kwaliteiten, ieder op zijn gebied en zijn niveau. Wij zullen deze capaciteiten goed benutten om een volwassene en homogene moskee te maken. Wij willen dit doen door verschillen te overbruggen, samen met onze achterban kansen te creëren en waar mogelijk te geven, flexibel te zijn en een open cultuur te houden.

Onze visie steunt op vier kernwaarden:

Integriteit

Wij hechten veel waarde aan ethiek en moraliteit. Wij zetten ons in voor onze Islamitische ethische principes en wij moedigen ons gemeenschap aan om in overeenstemming met onze Islamitische overtuigingen en morele principes te handelen en het naleven van de hoogste normen van eerlijkheid, betrouwbaarheid en oprechtheid.

”O jullie die geloven! Vrees Allah en spreek de waarheid. Hij (Allah) zal voor jullie jullie goede daden aanvaarden en jullie je zonden vergeven. En wie Allah en Zijn Boodschapper gehoorzaamt, die heeft een geweldige triomf behaald.” Koran Soera 33(70:71)

Transparantie

Wij zijn transparant over onze financiën, activiteiten en beslissingen. Wij communiceren open en eerlijk over onze financiën, besluitvormingsprocessen, onze activiteiten. Wij zijn ook bereid zijn om informatie te delen met de gemeenschap en wij stellen ons open voor vragen en feedback.

”Voorwaar, Allah gebiedt jullie de toevertrouwde (zaken) aan haar eigenaren te geven, en wanneer jullie tussen de mensen oordelen, oordeel dan met rechtvaardigheid. Voorwaar, Allah onderwijst jullie hiermee op de beste wijze. Voorwaar, Allah is Alhorend. Alziend.” Koran Soera 4 (58)

Verantwoordelijkheid

Wij zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheden ten opzichte van onze gemeenschap en onze omgeving. Wij zien erop toe dat onze activiteiten en handelingen in lijn zijn met de islamitische leer en bijdragen aan het welzijn van onze gemeenschap en onze omgeving. Wij sporen ook onze leden aan om hun verantwoordelijkheden te nemen en zich in te zetten voor de moskee en de omgeving.

“Ieder van jullie is een hoeder en verantwoordelijk voor wat onder zijn hoede is gebracht. De heerser is een hoeder en is verantwoordelijk voor zijn volk. De man is een hoeder voor zijn gezin en is verantwoordelijk voor degenen die onder zijn hoede vallen. De vrouw is de hoedster in het huis van haar echtgenoot en is verantwoordelijk voor degenen die onder haar hoede vallen.”

Tolerantie

Islam is een religie van tolerantie en vriendelijkheid. Wij respecteren de verschillen tussen mensen en staan open voor de diversiteit van meningen, overtuigingen en culturen. Wij accepteren elkaar zoals wij zijn, zonder te oordelen of te discrimineren. We respecteren de diversiteit van onze gemeenschap en streven naar een inclusieve omgeving waarin iedereen zich welkom voelt en gelijke kansen heeft.

“Vergeef en u zult vergeven worden.”

Onze doelstellingen

Onze moskee staat midden in de samenleving, waar iedereen welkom is bij ons ongeacht afkomst, leeftijd en geslacht.

“The best of people are those who are best in fulfilling (rights).”
(Ibn Majah, Sahih)

Exclusief voor bekeerlingen bieden wij graag de wegwijs in onze moskee! Voor meer informatie zie onze pagina Nieuwe Moslims en voor meer informatie bent u ten alle tijden van harte welkom om contact met ons op te nemen via de contact-pagina.