Het Bestuur

De moskee heeft one-tier bestuursmodel. Het bestuur wordt uit de leden benoemd en is belast met het besturen van de Moskee en heeft tot taak leiding te geven aan datgene wat bijdraagt tot het bereiken van haar doelstellingen. Het bestuur krijgt geen vergoeding voor haar werkzaamheden.

De samenstelling van het bestuur is:

  • Voorzitter: Mohammed Bouhout
  • Vice-voorzitter: Mohammed Cherfaoui
  • Secretaris: Brahim Latife
  • Penningmeester: Taoufik El Massaoudi