Huiswerkbegeleiding

Ook dit jaar wordt er, op zaterdag van 17:00 tot 19:00 uur, huiswerkbegeleiding verzorgd voor onze jeugd.

Onder begeleiding van een professionele en ervaren leraar kunnen de leerlingen die daar behoefte aan hebben wekelijks terecht in de moskee voor huiswerkbegeleiding. Daarbij is er gelegenheid tot het stellen van vragen en wordt er individueel uitleg gegeven over onderwerpen waar de leerling moeite mee heeft. Ook kan de leerling overhoord worden en geholpen worden met het leren voor een tentamen/examen of het maken van een werkstuk.

We hebben er veel plezier in om leerlingen te helpen en hen te motiveren successen te behalen op school. Wij helpen leerlingen ‘eruit te halen wat er in zit’. Wij bieden een prettige leeromgeving waar leerlingen zich welkom voelen. Leerlingen vinden het prettig om bij ons te komen voor het maken en leren van het huiswerk. Ook horen we van ouders dat er thuis meer rust wordt ervaren doordat er geen discussie meer is over het huiswerk. Leerlingen geven aan dat ze het soms lastig vinden om thuis hun huiswerk te maken, en dat ze het fijn vinden om in ieder geval twee uur in de week rustig aan hun huiswerk te kunnen werken, omdat daar op school ook niet altijd de gelegenheid voor is.

Ook vinden de leerlingen het prettig dat ze buiten school om, één op één met hun huiswerkbegeleider de kans krijgen om hun vragen te stellen. Ook snappen ze soms de uitleg van hun leraar niet, maar wanneer deze op een andere manier door een andere persoon wordt uitgelegd (de huiswerkbegeleider) kan dat ervoor zorgen dat de leerling de stof makkelijker begrijpt.

Momenteel wordt er huiswerkbegeleiding aangeboden in de volgende vakken, andere vakken in overleg:

• Wiskunde
• Natuurkunde
• Scheikunde
• Nederlands
• Engels
• Economie
• Frans
• Duits

De huiswerkbegeleiding is in principe bedoeld voor jongens en meisjes die een middelbare school opleiding volgen of in groep 8 zitten van de basisschool. Volg je een andere opleiding maar wil je toch graag huiswerkbegeleiding, dan kunnen we in overleg bekijken of we iets voor je kunnen betekenen.

Er gelden een paar regels bij de huiswerkbegeleiding:

• Je dient goed voorbereid te zijn, dus alle benodigde spullen meenemen zoals boeken e.d.;
• Er dient serieus gewerkt te worden, dus geen geklets;
• Er dient gepaste kleding gedragen te worden, dus kleding waarin je kunt bidden;
• Het gebruik van mobiele telefoons, tablets, oordopjes etc. is niet toegestaan, behalve wanneer het nodig is voor het maken van huiswerk;
• Er wordt respectvol met elkaar en de begeleiders omgegaan;
• De begeleiders hebben het recht om iemand zonder opgave van reden de toegang te ontzeggen.

Denk je dat de huiswerkbegeleiding iets voor jou is, of wil je het gewoon een keer proberen? Je bent van harte welkom in de moskee, Als je een vraag hebt over de huiswerkbegeleiding dan kun je deze stellen via de Contact-pagina op deze website.

Tot zaterdag!