Jongeren

De Jongerencommissie (JC) van moskee Omar Ibn Al Khattab richt zich op (moslim) jongeren en in het bijzonder jongeren in Almere-Buiten.

De jongerencommissie heeft een aantal doelen m.b.t. de jongeren in Almere, één van de doelen is de integratie te bevorderen tussen moslimjongeren uit verschillende culturele achtergronden.

Een ander doel is om de jongeren van informatie te voorzien en te begeleiden wanneer het gaat om onderwijs, integratie, huiswerkbegeleiding en waar meer nodig.

Nog een doel van de JC is het stimuleren van jongeren om kennis te vergaren en zichzelf te ontwikkelen, zoals de Islamitische overlevering luidt: “Zoekt kennis van de wieg tot het graf.” Deze uitdrukking geeft het belang van kennis opdoen weer.

De jongerencommissie heeft ook als doel meer jongeren naar de moskee te ‘leiden’ maar ook aan de moskee te binden. Voor de ontwikkeling van de jongeren is het van belang dat ze gezamenlijk met de JC activiteiten ontwikkelen, opzetten en uitvoeren.

De verschillende werkgroepen van de JC zoals de werkgroepen onderwijs, communicatie, religie en sportactiviteiten houden zich hiermee bezig.

De werkgroep Religie heeft als doel regelmatig lezingen te organiseren in het Nederlands, Arabisch en Tamazight. De werkgroep Communicatie heeft onlangs een vernieuwde website www.moskeeomar.nl online gezet en is nu druk bezig met Facebook en Twitter.

De werkgroep Onderwijs zal zich bezighouden met de ontwikkeling van de jongeren, er zullen Cito trainingen en huiswerkbegeleiding (reeds gestart vanuit de vereniging) worden gegeven aan jongeren die het nodig hebben.

Daarnaast zal er door één van de broeders van de JC sollicitatietrainingen worden gegeven en er zal geholpen worden met arbeidsbemiddeling.

Voor de ‘nieuwe’ moslims (bekeerlingen) zal er een bekeerlingenpakket klaar staan en zij zullen intensief begeleid worden in al datgene wat ze nodig hebben m.b.t. de Islaam.

De JC werkt nauw samen met het bestuur van vereniging Omar Ibn Al Khattab en gezamenlijk geven wij de invulling aan het jongerenbeleid van onze moskee. Het doel van dit beleid is het binden van jongeren van verschillende leeftijden aan de moskee.

De Jongerencommissie zal in sha Allah ook verschillende activiteiten organiseren zoals Jongerenavonden, workshops, discussie avonden over actuele thema’s, lezingen en sportactiviteiten.

Spreekt dit je aan, houd onze website/facebook in de gaten en kom dan zeker eens langs naar één van onze activiteiten!

Mocht je vragen hebben of ideeën die je wilt delen met de Jongerencommissie dan komen wij graag met jou in contact! Dit kan via de Contact-pagina.