Chronologische Tijdlijn
Moskee Omar Ibn Al Khattab
Almere Buiten 2002 ~ 2023

2002

Het idee

Buurthuis de Wieken

Het ontstaand van Het idee - Jaar 2002

Buurthuis de Wieken

Het idee om een moskee te bouwen in Almere Buiten is ontstaan bij een kleine groep initiatiefnemers. De groep was zo klein dat deze op één hand te tellen was. Om hun plan te bespreken, hielden zij vergaderingen in Buurthuis de Wieken en soms ook in de Abu Bakr Assidik-moskee in Almere Stad.

2004

De oprichting Vereniging
Omar Ibn Al Khattab

Nos Kultura

Antilliaans jongerencentrum - Jaar 2004

Nos Kultura

De initiatiefnemers kregen een vaste dag toegewezen bij het Antilliaans jongerencentrum Nos Kultura in Almere-Buiten. Elke woensdagavond kwamen ze daar bijeen voor het Maghreb- en Isha-gebed. Na meerdere vergaderingen bij Nos Kultura werd de Vereniging Omar Ibn Al Khattab opgericht op 4 juni 2004 middels een notariële akte. Het doel van deze vereniging was om een permanente gebedsruimte te vinden en de toekomstige bouw van de moskee in Almere-Buiten te realiseren.

Gedurende deze periode zijn er diverse gesprekken gevoerd met de wethouders en ambtenaren van de gemeentelijke vastgoedafdeling. Zij wezen ons drie locaties/scholen aan waar we klaslokalen konden huren:

  • P. van Damstraat – 4 beschikbare lokalen

  • P. Moeskoppad (OPDC) – 4 beschikbare lokalen

  • Regenboogweg – 4 beschikbare lokalen

2006

Realisatie tijdelijke locatie en groei in aantal leden

OPDC Almere

Piet Moeskoppad - Jaar 2006

OPDC Almere

In september 2006 heeft onze vereniging een huurovereenkomst getekend met Stichting ABVO Flevoland voor het huren van 5 klaslokalen bij OPDC Almere, tot de oplevering van de nog te bouwen moskee, maar niet langer dan 5 jaar. Tijdens deze periode hebben we twee klaslokalen omgebouwd tot een mannengebedsruimte en een klaslokaal ingericht als gebedsruimte voor vrouwen. De overige twee lokalen werden gebruikt voor onderwijs en andere activiteiten. Wij zaten hier naast Montessori Lyceum Flevoland. Wij moeten erkennen dat we veel steun hebben gehad van de directie van Montessori.
Door de realisatie van deze locatie is het aantal leden meer dan vertienvoudigd en gestegen naar meer dan 150 leden.

Gedurende deze periode waren we in vergevorderde gesprekken met een projectontwikkelaar voor het 3KNS-gebied bij Oostvaarder Station om onze moskee daar te vestigen. Het project is echter nooit doorgegaan vanwege de financiële crisis van 2008.

2011

Aankoop kavel

Locatie Kavel Almere Buiten

Moskee Omar Ibn Al Khatab - Jaar 2011

Locatie Kavel Almere Buiten

Op 20-07-2011 hebben we een koopovereenkomst getekend met de gemeente Almere voor de aankoop van de kavel waar onze moskee nu gevestigd is. Op deze kavel zullen we onze moskee bouwen.

2012

Verhuizing

De Goede Herder

Verhuizing nieuw locatie - Jaar 2012

De Goede Herder

Tijdens deze periode liep de huurovereenkomst af voor OPDC Almere, en op 1 januari 2012 hebben we een nieuwe huurovereenkomst getekend met de gemeente Almere voor het huren van klaslokalen in het pand waar ook basisschool De Goede Herder was gehuisvest. In dit pand hebben we ook een aantal gebedsruimtes ingericht en klaslokalen voor andere activiteiten gehuurd.

2012

Start Bouw Moskee

De Eerste Paal

Moskee Omar Ibn Al Khatab - Jaar 2012

De Eerste Paal

Op 25-02-2012 is het startsein gegeven voor de bouw van de moskee. Met veel enthousiasme en blijdschap zijn wij deze dag te gemoed gegaan. Samen met de onze achterban en de gemeente Almere is de bouw op deze dag officieel gestart.

Waarna vorderingen van de bouw konden worden voortgezet.

2012

Opnieuw Een Verhuizing

Moskee Abou Bakr Assadik - Spothal Buiten

Jaar 2012

Moskee Abou Bakr Assadik – Spothal Buiten

Helaas, op 1 september 2012 is het contract voor het gebruik van de klaslokalen in het pand met basisschool De Goede Herder ontbonden. Opnieuw moesten we op zoek naar een andere tijdelijke locatie totdat de bouw van de moskee klaar zou zijn. Tot we een oplossing voor de gemeenschap hebben gevonden, week onze gemeenschap voor het vrijdaggebed uit naar de Abou Bakr Assadik Moskee in Almere Stad en tijdens de Ramadan van dat jaar huurden we Sporthal Buiten voor Taraweeh en Eid-gebeden.

Wij hebben voor deze oplossing gekozen om de gemeenschap bij elkaar te houden. We waren druk bezig met de bouw maar in de zelfde fase probeerde we een oplossing te vinden om gezamenlijk het gebed te kunnen uitvoeren. Zodat de doorgang van iedere vrijdag- en Taraweeh-gebed zich voort kan zetten. Waarna we het Eid-gebed konden plannen, organiseren en uitvoeren.

2013

Portacabin

Nieuwe Tijdelijke Gebedsruimte Creëren

Jaar 2013

Nieuwe Tijdelijke Gebedsruimte Creëren

We stonden opnieuw voor de uitdaging om een nieuwe gebedsruimte te creëren voor de gemeenschap, toen er zich een bijzondere kans voordeed. De moslimgemeenschap in Langedijk had namelijk een portacabin beschikbaar, nu hun eigen moskee klaar was. We kregen deze kosteloos ter beschikking gesteld, wat voor ons een enorme kostenbesparing betekende tijdens de bouwperiode.

Gelukkig verliep ook de vergunningsprocedure voorspoedig en konden we snel toestemming krijgen van de gemeente. Ondanks eventuele bezwaren van omwonenden, werd hun bezwaar ongegrond verklaard.

De plaatsing van de tijdelijke portacabin op ons terrein, tegenover de bouwput van de moskee, heeft voor een bijzondere reactie gezorgd bij de gemeenschap. Het heeft niet alleen gezorgd voor extra stimulans en motivatie om gul te doneren voor de bouw van de moskee, maar ook om op pad te gaan en geld in te zamelen in moskeeën in Nederland, Duitsland, België, Frankrijk, Spanje en Engeland.

2013

Voortgang Bouw

Ondertussen was de bouw in volle gang

Voortgang - Jaar 2013

Ondertussen was de bouw in volle gang

In de tussentijd was de bouw van onze moskee in volle gang. De gemeenschap kon de voortgang van de bouw van dichtbij meemaken, aangezien de Portacabin waar het gebed werd verricht slechts enkele meters verwijderd was van de bouwplaats.

2014

Oplevering bovenverdieping

Inrichten Bovenverdieping

Jaar 2014

Inrichten Bovenverdieping

In dit jaar hebben we als eerst de bovenste verdieping tijdelijk ingericht en in gebruik genomen. De portacabine werd verwijderd en wij mochten binnen bidden. In deze fase werd er hard gewerkt om de begane grond gereed te maken. De afwerking werd in fases uitgevoerd.

2016

Opening Moskee
Omar Ibn Al Khattab

Officiële Opening 1 oktober 2016

Omar Ibn Al Khattab - Jaar 2016

Officiële Opening 1 oktober 2016

Op 1 oktober is onze moskee officieel geopend, waarbij burgemeester Frank Weerwind aanwezig was voor deze feestelijke opening. Sinds het begin vervult de moskee Omar Ibn Al Khattab een religieuze en maatschappelijke rol. Daarnaast is de moskee een waardevolle gesprekspartner voor verschillende organen en instanties.

Het aantal leden is inmiddels de 2000 overschreden, waarbij elk lid een heel huishouden vertegenwoordigt. Het lidmaatschap geldt per gezinshoofd of per huishouden.

2023

ٱلْحَمْدُ لِلّٰهِ

Wij danken Allah (swt) en onze gemeenschap

Jaar 2023 - ....

Wij danken Allah (swt) en onze gemeenschap

Dankzij de onvoorwaardelijke steun van Allah (swt) en de betrokkenheid van onze gemeenschap is dit langdurige traject tot mooie moskee gebracht.

Sinds het jaar 2002 heeft onze gemeenschap zich onvermoeibaar ingezet om deze droom te realiseren. Het was een weg vol uitdagingen en obstakels, maar onze gemeenschap had altijd het geloof en de vastberadenheid behouden om door te zetten en de doelen te bereiken. Dit succes zou niet mogelijk zijn geweest zonder de sterke samenwerking, saamhorigheid en inzet van onze gemeenschap.

2023

Samenwerkingsverband
Moskee Omar Ibn Al Khattab en
Moskee Abou Bakr Assadik

Jaar 2023

15 september 2023 Start samenwerkingsverband

op 15 september 2023 heeft onze moskee, Omar Ibn Al Khattab –
Almere Buiten, samen met moskee Abou Bakr Assadik – Almere Stad, een nieuw Moskeegenootschap heeft opgericht onder de naam “Moskeegenootschap Almere“, afgekort als “MGA.” Het doel van de samenwekingsverband is in eerste instantie het realiseren en beheren van een Islamitische begraafplaats, en het bevorderen van eenheid en samenwerking binnen de moslimgemeenschap in Almere. Zie site Moskeegenootschap