De Sluier van de Moslimvrouw

12.00

Categorie:

Van ‘Aa-ishah (moge Allah tevreden met haar zijn) is overgeleverd dat zij zei:
“De gelovige vrouwen woonden het ochtendgebed bij met de profeet (sallallahoe ‘alayhi wa sallam). Gehuld in hun sluiers kwamen zij naar de msokee en vertrokken weer naar hun huizen wanneer zij het gebed achter de rug hadden. Niemand herkende hen vanwege de duisternis.”
Overgeleverd door Al-Boekharie, Moeslim en anderen.

Dit is een bescheiden werkje dat nuttige onderzoeken bevatten met de wil van Allah (Verheven is Hij). Ik heb dit boekje samengesteld om duidelijkheid te brengen in de kledingvoorschrfiten waaraan de vrouw zich moet houden wanneer zij haar huis verlaat. Verder hebt ik verklaard wat de voorwaarden van de sluier zijn waaraan moet worden voldaan zodat de sluier kan worden gezien als Islamitische kleding. Hierbij heb ik mij gebaseerd op het Boek en de Soenna en heb ik mijzelf laten leiden door de verhalen en de opinies die zijn overgeleverd van de metgezellen en de geestelijke leiders.
De sluier van de moslimvrouw. Geschreven door Sjeik Moehammad Naasiroeddien al-albaanie.