Een beknopte beschrijving van het gebed van de Profeet vzmh

3.50

Categorie:

Dit boek, vertaald uit het Arabisch, legt de salaah van de profeet Mohammed uit, van het begin tot het eind, alsof je het ziet.

De salaah is één van de belangrijkste en volstrekt noodzakelijke zuil van de islam en iedere moslim moet deze dagelijks vervullen.

Het doel van dit boekje is op simpele, precieze en duidelijke wijze de verrichting van de salaah uit te leggen.
Het is niet bedoeld om een bepaalde mening of een specifieke wetschool te volgen.

De schrijver (Mohammed Nasiroeddien Al-Albaanie) heeft getracht alle authentieke overgeleverde hadith, over dit onderwerp, van verscheidene originele bronnen zoals manuscripten en Hadith- en Fiqh boeken te verzamelen.
Alles in dit boek is gebaseerd op correcte hadith, maar de hadith staan er niet bij vermeld, hiervoor verwijzen we naar het uitgebreide boek